İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen önergeleri kısa özetler haline getiriyoruz! Platformumuz üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Platform üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama gerekçelerini belirtebilir ve meclis oylaması sonuçlarına ulaşabilirsin.

Geleceğini yakından takip et

Seni temsil etmesi için görevlendirdiğin belediye meclis üyelerinin aldığı kararlar günlük hayatını etkiliyor. Saatler süren meclis oturumlarını takip etmek fazlasıyla zor. Platformumuz aracılığı ile oylanan teklifleri kolayca takip et.

Oylamalara katıl

Sadeleştirerek kısa özetler haline getirdiğimiz teklifleri tıpkı meclisteymiş gibi oyla. Neden katılıp katılmadığını ya da alternatif çözüm yollarını platform üzerinden belirt.

Sesini duyur

Platformumuz aracılığıyla ister İzmir Kent Konseyi’ne ister İzmir Kent Konseyi aracılığı ile siyasilere sesini doğrudan duyur. Katıl, birlikte yönetelim!

Önerin mi var?

Sıkça Sorulan Sorular

Harika bir fikir! Size nasıl destek olabilirim?

Kitlemizi büyüterek etkimizi artırabileceğimize inanıyoruz. Platformumuzu arkadaşlarınızla paylaşarak ya da Patreon sayfamızdan bize destek olabilirsiniz.

Demokrasinin yalnızca 4-5 yılda bir yönetici seçmek için oy vermekten daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden insanların hayatlarını ilgilendiren konularla her gün ilgilenmeleri, yöneticilerin ne yaptığını izleyip denetleyebilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Referandom'u bu uğurda bir araç olarak sunuyoruz.
Oturumları nasıl sadeleştiriyorsunuz?
İçerik ekibimiz saatler süren Meclis canlı yayınlarını ve genel kurul tutanaklarını sizin için takip eder. Genel kurul oturumlarında oylanan önerge ve kanun tekliflerini yazılı dökümanlarından analiz eder. Sonrasında, bu teklifleri herkesin anlayabilmesini sağlamak için sadeleştirerek tek paragraflık kısa özetler haline getirir ve kaynaklarını belirterek yayınlar. Böylece, karar vericileri denetlemek için harcamanız gereken zamanı ve enerjiyi azaltarak sivil katılımı artırmaya katkı sağlar.
Kent Konseyleri bir tavsiye organı ve kenti paylaşan yurttaşların kent yönetimine katılabilmesinin en etkili mekanizması olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi doğrultusunda kurulur. Kent konseyleri, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
İzmir Kent Konseyi ne yapar?

İzmir’deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve sivil örgütleri, özel sermaye kurum ve temsilcileriyle gönüllü yurttaşları, “iyi yönetişim”, “kamu yararı” ve “İzmir” ortak paydasında bir araya getirerek yereldeki katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gelişimine katkı sağlar.

Yerelde dezavantajlı grupları ve yoksulluğu giderici programları destekler. İzmir’in tarihi, kültürel, doğal vb. değerlerine sahip çıkıp geliştirir.

İzmir’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayıp uyguladığı bütçe, plan, proje ve hizmetlerin tasarım, uygulanma, izleme ve değerlendirme çalışmalarına etkin bir şekilde katılarak bu çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin rutin işleri ile ilgili şehir yönetimine, belediye yönetimi programına ve hizmetlerine ilişkin il ölçeğinde politikalara katkı sunar.

İzmir Kent Konseyi kentin karar alma süreçlerine nasıl etki eder?

İzmir Kent Konseyi’nin asli görevlerinden biri yerel siyasette halk oylaması, halk toplantıları, kamuoyu yoklaması düzenlemek; belediye meclis toplantılarına, forumlara katılmak; sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek; seçilmiş veya atanmış yerel yöneticilerin kent konseyleri ve yönetişimle ilgili konularda bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitim ve kapasite geliştirici politika yürütmektir.

İzmir Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karar alma süreçlerine 3 yolla dahil olabilir:

1) Kent Konseyi Genel Kurulu’nda alınan bir tavsiye kararı Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine öncelikli olarak getirilir.

2) İzmir Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yer alan ‘Kent Konseyi Komisyonu’ ve belediye meclis üyeleri vasıtası ile belediye meclisine görüşüne başvurulan ya da gündem oluşturan dış paydaş olarak etki eder.

3) İzmir Kent Konseyi’nin bütçesini ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan Kent Konseyi Şube Müdürlüğü ile belediye bürokrasisi üzerinden meclis gündemine etkide bulunulur.