Gizlilik

Üye’nin 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilecektir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerezleri kabul edilmediği taktirde Üye’nin kaydı yapılamayabilir, bundan dolayı Demokrasi Araştırmaları herhangi bir sorumluluk kabul etmez.